จะแก้ไขราคา ต้องทำอย่างไรค่ะ ประกาศเลขที่ HO-CBI-5535 ราคาเช่า แก้จาก 80 บาท เป็น 80,000 บาทค่ะ

คำถามจาก : ธันยรัศมิ์ เมื่อ : 12 ก.พ. 2560 19:45:25 น.

คำถามทั่วไป | จำนวนผู้ชม 107
พบคำตอบทั้งหมด 1 คำตอบ

#1 ตอบโดย : Thaigoodhomes เมื่อ : 13 ก.พ. 2560 00:05:13 น.

แก้ไขให้แล้วครับ
http://www.thaigoodhomes.com/property-5535/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87.html

ตั้งคำถามของคุณ