ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TAK-44359

ที่ดิน

แม่สอด , ตาก

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 5600

อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2561 18:48:58 น.

รหัส : HO-TAK-43909

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 7 ม.ค. 2561 20:14:19 น.

รหัส : HO-TAK-36282

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 08:55:06 น.

รหัส : HO-TAK-35237

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2560 20:35:28 น.

รหัส : HO-TAK-28962

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 24 ต.ค. 2560 14:10:53 น.

รหัส : LA-TAK-24202

ที่ดิน

เมืองตาก , ตาก

ราคา 980,000 บาท

พื้นที่ 400

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2560 16:18:44 น.

รหัส : HO-TAK-30454

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2560 01:09:06 น.

รหัส : HO-TAK-28844

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2560 04:07:17 น.

รหัส : HO-TAK-28353

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2560 16:05:58 น.

รหัส : HO-TAK-28352

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2560 16:03:24 น.

รหัส : HO-TAK-28110

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2560 00:38:39 น.

รหัส : HO-TAK-28109

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2560 00:36:05 น.

รหัส : HO-TAK-27941

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2560 01:24:38 น.

รหัส : HO-TAK-27940

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2560 01:22:09 น.

รหัส : HO-TAK-27601

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2560 00:02:24 น.

รหัส : HO-TAK-27602

บ้านเดี่ยว

อุ้มผาง , ตาก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1000

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2560 00:01:43 น.

รหัส : LA-TAK-17390

ที่ดิน

แม่สอด , ตาก

ราคา 49,000,000 บาท

พื้นที่ 3966

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2560 12:39:03 น.

รหัส : LA-TAK-5482

ที่ดิน

แม่สอด , ตาก

ราคา 6 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2560 18:59:39 น.

รหัส : LA-TAK-4084

ที่ดิน

แม่สอด , ตาก

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ต.ค. 2559 12:52:04 น.

1