ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-18393

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 4 ม.ค. 2561 15:01:27 น.

รหัส : LA-TRT-27072

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 16000

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560 23:50:01 น.

รหัส : LA-TRT-24569

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 5224

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2560 02:32:41 น.

รหัส : LA-TRT-18232

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 5224

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2560 01:12:45 น.

รหัส : LA-TRT-7828

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 2824

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2560 19:21:18 น.

รหัส : LA-TRT-10941

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 16000

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2560 19:28:12 น.

รหัส : LA-TRT-10943

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 160,000,000 บาท

พื้นที่ 21200

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2560 19:20:27 น.

1