ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-25270

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:30:50 น.

รหัส : CO-NBI-17455

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:00:10 น.

รหัส : CO-NBI-17553

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:57:47 น.

รหัส : CO-NBI-18211

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:43:25 น.

รหัส : CO-NBI-18367

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:39:47 น.

รหัส : CO-NBI-18400

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:38:30 น.

รหัส : CO-NBI-19986

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:22:15 น.

รหัส : CO-NBI-21434

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:20:00 น.

รหัส : CO-NBI-21442

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:17:58 น.

รหัส : CO-NBI-28823

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 08:52:19 น.

รหัส : CO-NBI-29397

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 64

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 08:43:55 น.

รหัส : CO-NBI-30543

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 08:37:45 น.

รหัส : CO-NBI-31393

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 08:31:25 น.

รหัส : CO-NBI-34134

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 08:10:22 น.

รหัส : CO-NBI-37658

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 07:01:44 น.

รหัส : HO-NBI-44889

บ้านเดี่ยว

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 74

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 06:33:37 น.

รหัส : CO-NBI-14888

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 06:16:20 น.

รหัส : CO-NBI-44847

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 580,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 05:11:54 น.

รหัส : CO-NBI-37079

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 50

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 04:37:50 น.

รหัส : CO-NBI-35864

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 04:35:52 น.