ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-CBI-7777

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 42

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:30:37 น.

รหัส : CO-CBI-8357

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:29:22 น.

รหัส : CO-CBI-8358

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:28:42 น.

รหัส : CO-CBI-8359

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 42

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:28:01 น.

รหัส : CO-CBI-8600

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:27:20 น.

รหัส : CO-CBI-8603

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:26:41 น.

รหัส : CO-CBI-8963

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 4,816,000 บาท

พื้นที่ 56

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:24:42 น.

รหัส : CO-CBI-8964

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 4,073,750 บาท

พื้นที่ 46

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:23:54 น.

รหัส : CO-CBI-8965

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 4,073,750 บาท

พื้นที่ 48

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:23:10 น.

รหัส : CO-CBI-8968

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 4,676,000 บาท

พื้นที่ 56

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:22:31 น.

รหัส : CO-CBI-10254

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,930,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:17:11 น.

รหัส : CO-CBI-10255

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,520,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:16:29 น.

รหัส : CO-CBI-10256

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 111

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:15:50 น.

รหัส : CO-CBI-10316

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:15:12 น.

รหัส : CO-CBI-10317

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:14:30 น.

รหัส : CO-CBI-10318

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:13:49 น.

รหัส : CO-CBI-8755

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 4014

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:13:48 น.

รหัส : CO-CBI-10319

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,930,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:13:11 น.

รหัส : CO-CBI-10320

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 2,930,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:12:28 น.

รหัส : CO-CBI-10190

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 10:11:48 น.