ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-17321

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:03:47 น.

รหัส : CO-BKK-17453

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 27

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:02:45 น.

รหัส : CO-BKK-17454

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 96

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:01:27 น.

รหัส : CO-BKK-17552

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 252

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:59:06 น.

รหัส : CO-BKK-17733

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:56:34 น.

รหัส : CO-BKK-17734

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:55:19 น.

รหัส : CO-BKK-17735

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:53:51 น.

รหัส : CO-BKK-17792

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 68

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:52:43 น.

รหัส : CO-BKK-17793

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 116

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:51:48 น.

รหัส : HO-BKK-17994

บ้านเดี่ยว

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 60

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:47:17 น.

รหัส : CO-BKK-18169

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:45:57 น.

รหัส : CO-BKK-18213

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:42:10 น.

รหัส : CO-BKK-18366

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:40:57 น.

รหัส : CO-BKK-18409

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:37:17 น.

รหัส : TC-BKK-18575

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 98

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:35:55 น.

รหัส : CO-BKK-18521

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:34:45 น.

รหัส : CO-BKK-18596

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 21

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:32:09 น.

รหัส : CO-BKK-18958

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:30:57 น.

รหัส : CO-BKK-19078

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:29:41 น.

รหัส : CO-BKK-19011

คอนโดมิเนียม

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:28:28 น.