ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-16654

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:38:01 น.

รหัส : TC-BKK-16655

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 98

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:36:41 น.

รหัส : CO-BKK-16656

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:35:23 น.

รหัส : CO-BKK-16657

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:33:59 น.

รหัส : CO-BKK-19456

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 41

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:32:49 น.

รหัส : CO-BKK-16675

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:31:28 น.

รหัส : CO-BKK-16676

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:30:17 น.

รหัส : CO-BKK-16680

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 27

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:24:33 น.

รหัส : HO-BKK-16813

บ้านเดี่ยว

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 90

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:21:46 น.

รหัส : HO-BKK-16814

บ้านเดี่ยว

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 90

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:20:29 น.

รหัส : CO-BKK-16815

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:19:11 น.

รหัส : CO-BKK-16816

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:17:41 น.

รหัส : CO-BKK-16817

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:16:16 น.

รหัส : CO-BKK-16936

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:13:44 น.

รหัส : CO-BKK-17001

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:11:16 น.

รหัส : CO-BKK-17002

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:10:06 น.

รหัส : CO-BKK-17190

คอนโดมิเนียม

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:08:49 น.

รหัส : CO-BKK-17136

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:07:34 น.

รหัส : CO-BKK-17695

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:06:16 น.

รหัส : CO-BKK-17320

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:05:01 น.