ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-23479

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:36:40 น.

รหัส : CO-BKK-23481

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:36:02 น.

รหัส : CO-BKK-23482

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:35:20 น.

รหัส : CO-BKK-23484

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:34:42 น.

รหัส : CO-BKK-23485

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:34:00 น.

รหัส : CO-BKK-23536

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:32:40 น.

รหัส : CO-BKK-23537

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:32:01 น.

รหัส : CO-BKK-23539

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:31:23 น.

รหัส : CO-BKK-23541

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:30:43 น.

รหัส : CO-BKK-23543

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:29:54 น.

รหัส : CO-BKK-24167

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:25:24 น.

รหัส : CO-BKK-24170

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:24:20 น.

รหัส : CO-BKK-24172

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:23:20 น.

รหัส : CO-BKK-24174

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:22:10 น.

รหัส : CO-BKK-24175

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:19:25 น.

รหัส : CO-BKK-24177

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:18:29 น.

รหัส : CO-BKK-24268

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 68

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:10:05 น.

รหัส : CO-BKK-24269

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:09:13 น.

รหัส : CO-BKK-24552

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 49

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:08:08 น.

รหัส : CO-BKK-24557

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:02:57 น.