ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-23190

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:50:57 น.

รหัส : CO-BKK-23191

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:50:19 น.

รหัส : CO-BKK-23202

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:49:41 น.

รหัส : CO-BKK-23203

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:48:59 น.

รหัส : CO-BKK-23204

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:48:22 น.

รหัส : CO-BKK-23245

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:47:43 น.

รหัส : CO-BKK-23246

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:47:04 น.

รหัส : CO-BKK-23247

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:46:25 น.

รหัส : CO-BKK-23248

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:45:46 น.

รหัส : CO-BKK-23249

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:45:08 น.

รหัส : CO-BKK-23250

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:44:30 น.

รหัส : CO-BKK-23362

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:43:51 น.

รหัส : CO-BKK-23376

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:43:13 น.

รหัส : CO-BKK-23377

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:42:27 น.

รหัส : CO-BKK-23389

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:41:49 น.

รหัส : CO-BKK-23391

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:41:08 น.

รหัส : CO-BKK-23393

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:40:30 น.

รหัส : CO-BKK-23395

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:39:52 น.

รหัส : CO-BKK-23462

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:37:57 น.

รหัส : CO-BKK-23478

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:37:20 น.