ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-25075

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:42:46 น.

รหัส : CO-BKK-25076

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 42

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:41:53 น.

รหัส : CO-BKK-25078

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:40:55 น.

รหัส : CO-BKK-25209

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 58

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:40:18 น.

รหัส : CO-BKK-25210

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 58

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:39:37 น.

รหัส : CO-BKK-25211

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 57

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:38:55 น.

รหัส : CO-BKK-25217

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:33:39 น.

รหัส : CO-BKK-25271

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,500 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:29:56 น.

รหัส : CO-BKK-26483

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:29:10 น.

รหัส : CO-BKK-26484

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:28:21 น.

รหัส : CO-BKK-26485

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:27:37 น.

รหัส : CO-BKK-37515

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2561 21:14:49 น.

รหัส : CO-BKK-36958

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2561 21:14:49 น.

รหัส : CO-BKK-43071

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 107

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2561 21:14:49 น.

รหัส : CO-BKK-43069

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 44

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2561 21:14:49 น.

รหัส : CO-BKK-36994

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2561 21:14:49 น.

รหัส : CO-BKK-16255

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:47:25 น.

รหัส : CO-BKK-16253

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,900 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:46:23 น.

รหัส : CO-BKK-19457

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 58,000 บาท

พื้นที่ 58

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:41:37 น.

รหัส : CO-BKK-19458

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:40:39 น.