ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-24558

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:02:00 น.

รหัส : CO-BKK-24590

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:01:07 น.

รหัส : CO-BKK-24591

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 47

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:00:15 น.

รหัส : CO-BKK-24592

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:59:21 น.

รหัส : CO-BKK-24593

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:58:19 น.

รหัส : CO-BKK-24594

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:57:14 น.

รหัส : CO-BKK-24595

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:56:21 น.

รหัส : CO-BKK-24596

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:55:23 น.

รหัส : CO-BKK-24597

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:54:33 น.

รหัส : CO-BKK-24614

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:53:40 น.

รหัส : CO-BKK-24616

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:52:43 น.

รหัส : CO-BKK-24618

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:51:49 น.

รหัส : CO-BKK-24620

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:50:55 น.

รหัส : CO-BKK-25062

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:50:05 น.

รหัส : CO-BKK-25064

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:49:20 น.

รหัส : CO-BKK-25065

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:48:15 น.

รหัส : CO-BKK-25067

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,350,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:46:38 น.

รหัส : CO-BKK-25071

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:45:38 น.

รหัส : CO-BKK-25072

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 39

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:44:39 น.

รหัส : CO-BKK-25073

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:43:44 น.