ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-21918

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 00:06:02 น.

รหัส : CO-BKK-21899

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 00:05:18 น.

รหัส : CO-BKK-21901

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 00:04:39 น.

รหัส : CO-BKK-21902

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 00:03:57 น.

รหัส : CO-BKK-21904

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 00:01:43 น.

รหัส : CO-BKK-21907

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 00:01:03 น.

รหัส : CO-BKK-22170

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 00:00:23 น.

รหัส : CO-BKK-22171

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:59:44 น.

รหัส : CO-BKK-22172

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:59:06 น.

รหัส : CO-BKK-22173

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:58:28 น.

รหัส : CO-BKK-22174

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:57:50 น.

รหัส : CO-BKK-22200

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:57:13 น.

รหัส : CO-BKK-22202

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,900 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:56:35 น.

รหัส : CO-BKK-22203

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:55:57 น.

รหัส : CO-BKK-22205

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:55:22 น.

รหัส : CO-BKK-22207

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 24

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:54:44 น.

รหัส : CO-BKK-23145

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:53:30 น.

รหัส : CO-BKK-23146

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:52:52 น.

รหัส : CO-BKK-23147

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:52:15 น.

รหัส : CO-BKK-23148

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 23:51:34 น.