ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-22227

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:53:07 น.

รหัส : CO-BKK-22248

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:52:05 น.

รหัส : CO-BKK-22266

คอนโดมิเนียม

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:50:52 น.

รหัส : CO-BKK-22653

คอนโดมิเนียม

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:49:40 น.

รหัส : CO-BKK-23117

คอนโดมิเนียม

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:48:26 น.

รหัส : TH-BKK-23140

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 20

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:47:11 น.

รหัส : CO-BKK-23160

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 43

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:45:54 น.

รหัส : TH-BKK-23253

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:43:35 น.

รหัส : LA-BKK-23320

ที่ดิน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 532

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:42:20 น.

รหัส : CO-BKK-23806

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:41:02 น.

รหัส : CO-BKK-24560

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:38:37 น.

รหัส : CO-BKK-24936

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 48

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:37:25 น.

รหัส : CO-BKK-25167

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:36:12 น.

รหัส : CO-BKK-25435

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:33:58 น.

รหัส : CO-BKK-25646

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:32:46 น.

รหัส : CO-BKK-25716

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:31:36 น.

รหัส : CO-BKK-26190

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:30:23 น.

รหัส : CO-BKK-26187

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:27:59 น.

รหัส : CO-BKK-27407

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:26:52 น.

รหัส : TH-BKK-26458

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:25:42 น.