ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SNI-11690

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 106,028,000 บาท

พื้นที่ 21205

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:28:43 น.

รหัส : LA-NRT-11738

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 36,800,000 บาท

พื้นที่ 1840

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:27:59 น.

รหัส : LA-NRT-11739

ที่ดิน

ขนอม , นครศรีธรรมราช

ราคา 68,325,000 บาท

พื้นที่ 2733

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:27:19 น.

รหัส : CO-BKK-43193

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,790,000 บาท

พื้นที่ 43

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:27:08 น.

รหัส : LA-SNI-11826

ที่ดิน

กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 48

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:26:39 น.

รหัส : CO-BKK-43195

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 43

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:26:11 น.

รหัส : TC-SNI-17607

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 3,990,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:25:57 น.

รหัส : TH-SNI-12760

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 20

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:25:14 น.

รหัส : TC-SNI-12867

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 5,750,000 บาท

พื้นที่ 19

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:24:31 น.

รหัส : TH-SNI-13075

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 20

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:23:50 น.

รหัส : CO-BKK-43196

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,000 บาท

พื้นที่ 41

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:23:47 น.

รหัส : HO-SNI-13384

บ้านเดี่ยว

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 96

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:23:09 น.

รหัส : CO-BKK-43198

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000 บาท

พื้นที่ 69

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:22:51 น.

รหัส : TC-SNI-13463

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:22:27 น.

รหัส : CO-BKK-43333

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 72

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:21:57 น.

รหัส : LA-SNI-13619

ที่ดิน

กาญจนดิษฐ์ , สุราษฎร์ธานี

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 2523

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:21:44 น.

รหัส : LA-SNI-13807

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 49

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:21:02 น.

รหัส : CO-BKK-43334

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 72

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:20:58 น.

รหัส : LA-SNI-13880

ที่ดิน

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 49

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:20:21 น.

รหัส : CO-SPK-43335

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 03:20:03 น.