ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-16812

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:23:10 น.

รหัส : HO-BKK-16813

บ้านเดี่ยว

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 90

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:21:46 น.

รหัส : HO-BKK-16814

บ้านเดี่ยว

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 90

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:20:29 น.

รหัส : CO-BKK-16815

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:19:11 น.

รหัส : CO-BKK-16816

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:17:41 น.

รหัส : CO-BKK-16817

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:16:16 น.

รหัส : CO-BKK-16936

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:13:44 น.

รหัส : CO-SPK-16937

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:12:30 น.

รหัส : CO-BKK-17001

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:11:16 น.

รหัส : CO-BKK-17002

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:10:06 น.

รหัส : CO-BKK-17190

คอนโดมิเนียม

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:08:49 น.

รหัส : CO-BKK-17136

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:07:34 น.

รหัส : CO-BKK-17695

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:06:16 น.

รหัส : CO-BKK-17320

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:05:01 น.

รหัส : OF-BKK-17321

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:03:47 น.

รหัส : CO-BKK-17453

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 27

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:02:45 น.

รหัส : CO-BKK-17454

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 96

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:01:27 น.

รหัส : CO-NBI-17455

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 11:00:10 น.

รหัส : CO-BKK-17552

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 252

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:59:06 น.

รหัส : CO-NBI-17553

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:57:47 น.