ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-27598

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:37:06 น.

รหัส : OF-BKK-27599

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 148

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:36:34 น.

รหัส : OF-BKK-29177

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:32:39 น.

รหัส : OF-BKK-31155

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:16:15 น.

รหัส : OF-BKK-32096

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:11:32 น.

รหัส : OF-BKK-32102

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 150

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:08:01 น.

รหัส : OF-BKK-32103

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 50

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:07:28 น.

รหัส : OF-BKK-32386

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 1

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:04:08 น.

รหัส : OF-BKK-33113

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:00:45 น.

รหัส : OF-BKK-33114

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 93,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:00:07 น.

รหัส : OF-BKK-33621

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 25

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 06:21:59 น.

รหัส : OF-BKK-33310

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 25

อัพเดทล่าสุด 29 ต.ค. 2560 12:49:21 น.

รหัส : OF-BKK-17640

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 21

อัพเดทล่าสุด 27 ต.ค. 2560 12:52:20 น.

รหัส : OF-BKK-33008

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 25

อัพเดทล่าสุด 27 ต.ค. 2560 00:18:40 น.

รหัส : OF-BKK-31967

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 27,300 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2560 10:24:21 น.

รหัส : OF-BKK-23540

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 700

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2560 22:00:58 น.

รหัส : OF-BKK-31796

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 94

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2560 14:15:29 น.

รหัส : OF-BKK-28388

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2560 10:22:44 น.

รหัส : OF-BKK-31278

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 278

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2560 00:23:22 น.

รหัส : OF-BKK-31276

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 98,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2560 00:17:30 น.