ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-34034

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 100

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2560 12:25:18 น.

รหัส : OF-SPK-35228

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 100

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ย. 2560 19:41:34 น.

รหัส : OF-BKK-13074

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2560 10:51:39 น.

รหัส : OF-BKK-34472

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 225,000 บาท

พื้นที่ 501

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ย. 2560 22:25:23 น.

รหัส : OF-BKK-34429

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 890,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ย. 2560 15:15:12 น.

รหัส : OF-BKK-34098

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 69

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2560 07:32:22 น.

รหัส : OF-BKK-14105

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 620

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2560 02:46:23 น.

รหัส : OF-BKK-14590

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 620

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2560 02:23:31 น.

รหัส : OF-BKK-18252

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 620

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2560 02:09:58 น.

รหัส : OF-BKK-18752

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 620

อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2560 01:17:14 น.

รหัส : OF-BKK-27771

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ย. 2560 17:49:30 น.

รหัส : OF-BKK-22992

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 14:05:48 น.

รหัส : OF-BKK-23778

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 14:03:08 น.

รหัส : OF-BKK-23779

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 14:02:31 น.

รหัส : OF-BKK-23897

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:54:42 น.

รหัส : OF-BKK-25811

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:49:13 น.

รหัส : OF-BKK-25814

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:47:27 น.

รหัส : OF-BKK-25815

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:46:56 น.

รหัส : OF-BKK-25823

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:44:15 น.

รหัส : OF-BKK-27081

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 100

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 13:40:21 น.