ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-25280

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 00:19:01 น.

รหัส : OF-BKK-25469

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 136,800 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 00:13:56 น.

รหัส : OF-BKK-37253

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 100

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 05:14:58 น.

รหัส : OF-BKK-37533

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 50

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2560 05:13:08 น.

รหัส : OF-BKK-16717

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 09:02:10 น.

รหัส : OF-BKK-16719

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 09:00:57 น.

รหัส : OF-BKK-16720

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 08:59:53 น.

รหัส : OF-BKK-16829

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 08:55:08 น.

รหัส : OF-BKK-17533

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 08:36:19 น.

รหัส : OF-BKK-17538

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,500,000 บาท

พื้นที่ 51

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 08:34:50 น.

รหัส : OF-BKK-17541

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 08:31:59 น.

รหัส : OF-BKK-18027

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 82,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 08:28:52 น.

รหัส : OF-BKK-39368

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 06:41:09 น.

รหัส : OF-BKK-39556

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,500 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 11 ธ.ค. 2560 06:29:09 น.

รหัส : OF-BKK-27105

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 278

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2560 08:39:39 น.

รหัส : OF-BKK-27113

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2560 08:33:59 น.

รหัส : OF-BKK-28736

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 592

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2560 07:06:19 น.

รหัส : OF-BKK-36625

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 25

อัพเดทล่าสุด 4 ธ.ค. 2560 02:56:11 น.

รหัส : OF-BKK-36628

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 17

อัพเดทล่าสุด 4 ธ.ค. 2560 02:55:02 น.

รหัส : OF-BKK-37249

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 4 ธ.ค. 2560 02:49:36 น.