ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-42346

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,500,000 บาท

พื้นที่ 299

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2560 15:55:49 น.

รหัส : OF-BKK-42274

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2560 02:00:50 น.

รหัส : OF-BKK-42272

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 70

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2560 01:53:42 น.

รหัส : OF-BKK-42270

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 174,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2560 01:45:44 น.

รหัส : OF-BKK-42267

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2560 01:37:46 น.

รหัส : OF-BKK-42189

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2560 18:16:19 น.

รหัส : OF-BKK-42182

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 400

อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2560 18:06:27 น.

รหัส : OF-BKK-42109

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2560 07:06:57 น.

รหัส : OF-BKK-42094

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 25

อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2560 06:39:17 น.

รหัส : OF-BKK-7468

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 100

อัพเดทล่าสุด 21 ธ.ค. 2560 09:17:21 น.

รหัส : OF-BKK-27486

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 57,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 21 ธ.ค. 2560 06:55:00 น.

รหัส : OF-BKK-30286

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 21 ธ.ค. 2560 06:15:19 น.

รหัส : OF-BKK-30291

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 60

อัพเดทล่าสุด 21 ธ.ค. 2560 06:12:26 น.

รหัส : OF-BKK-31916

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 21 ธ.ค. 2560 05:37:04 น.

รหัส : OF-SPK-41754

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2560 11:51:02 น.

รหัส : OF-BKK-41687

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2560 04:09:56 น.

รหัส : OF-BKK-18094

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 224

อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2560 01:08:22 น.

รหัส : OF-BKK-41086

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 25

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 15:27:52 น.

รหัส : OF-BKK-22943

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,300,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 01:55:42 น.

รหัส : OF-BKK-24078

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2560 00:52:35 น.