ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-24614

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:53:40 น.

รหัส : CO-BKK-24616

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:52:43 น.

รหัส : CO-BKK-24618

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:51:49 น.

รหัส : CO-BKK-24620

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:50:55 น.

รหัส : CO-BKK-25062

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:50:05 น.

รหัส : CO-BKK-25064

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:49:20 น.

รหัส : CO-BKK-25065

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:48:15 น.

รหัส : CO-BKK-25067

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,350,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:46:38 น.

รหัส : CO-BKK-25071

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:45:38 น.

รหัส : CO-BKK-25072

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 39

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:44:39 น.

รหัส : CO-BKK-25073

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 45

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:43:44 น.

รหัส : CO-BKK-25075

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:42:46 น.

รหัส : CO-BKK-25076

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 42

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:41:53 น.

รหัส : CO-BKK-25078

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:40:55 น.

รหัส : CO-BKK-25209

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 58

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:40:18 น.

รหัส : CO-BKK-25210

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 58

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:39:37 น.

รหัส : CO-BKK-25211

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 57

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:38:55 น.

รหัส : CO-NBI-25212

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:38:03 น.

รหัส : CO-NBI-25213

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 33

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:37:10 น.

รหัส : CO-NBI-25214

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 36

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 22:36:23 น.