ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-21845

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 34

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:58:36 น.

รหัส : CO-BKK-22013

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:56:48 น.

รหัส : CO-BKK-22099

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:55:53 น.

รหัส : CO-BKK-22135

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 31

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:54:55 น.

รหัส : CO-BKK-22177

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:54:01 น.

รหัส : CO-BKK-22227

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:53:07 น.

รหัส : CO-BKK-22248

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:52:05 น.

รหัส : CO-BKK-22266

คอนโดมิเนียม

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 35

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:50:52 น.

รหัส : CO-BKK-22653

คอนโดมิเนียม

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:49:40 น.

รหัส : CO-BKK-23117

คอนโดมิเนียม

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 37

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:48:26 น.

รหัส : CO-BKK-23160

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 43

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:45:54 น.

รหัส : CO-BKK-23806

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 32

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:41:02 น.

รหัส : CO-BKK-24560

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:38:37 น.

รหัส : CO-BKK-24936

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 48

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:37:25 น.

รหัส : CO-BKK-25167

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:36:12 น.

รหัส : CO-BKK-25435

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:33:58 น.

รหัส : CO-BKK-25646

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:32:46 น.

รหัส : CO-BKK-25716

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:31:36 น.

รหัส : CO-BKK-26190

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:30:23 น.

รหัส : CO-BKK-26187

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:27:59 น.