ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-19082

คอนโดมิเนียม

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:27:13 น.

รหัส : CO-BKK-19130

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:26:03 น.

รหัส : CO-BKK-19825

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 29

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:24:12 น.

รหัส : CO-NBI-19986

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:22:15 น.

รหัส : CO-BKK-21121

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:21:09 น.

รหัส : CO-NBI-21434

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:20:00 น.

รหัส : CO-NBI-21442

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:17:58 น.

รหัส : CO-BKK-21578

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:15:57 น.

รหัส : CO-SPK-21579

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:14:53 น.

รหัส : CO-BKK-21581

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,500,000 บาท

พื้นที่ 161

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:12:25 น.

รหัส : CO-BKK-21582

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 135,000 บาท

พื้นที่ 161

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:11:30 น.

รหัส : CO-BKK-21583

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 170

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:10:37 น.

รหัส : CO-BKK-21584

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 170

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:09:42 น.

รหัส : CO-BKK-21586

คอนโดมิเนียม

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:08:47 น.

รหัส : CO-SPK-21684

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:07:46 น.

รหัส : CO-BKK-21685

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 26

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:06:29 น.

รหัส : CO-BKK-21686

คอนโดมิเนียม

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 52

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:05:18 น.

รหัส : CO-SPK-28158

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 22

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:04:02 น.

รหัส : CO-SPK-21688

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 10:03:08 น.

รหัส : CO-BKK-21844

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 23

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 09:59:28 น.