นโยบายการให้บริการ

WWW.THAIGOODHOMES.COM

ได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้สามารถแสดงการค้นหาจากผู้ใช้งานในลำดับต้นๆมาโดยตลอด เพื่อให้โฆษณาของท่านสมาชิกเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยเราจัดสรรส่วนของโฆษณาออกเป็นสัดส่วน รายละเอียดดังนี้


รูปแบบโฆษณา     :  สามารถลงโฆษณาได้ทั้งรูปแบบ HTML CODE หรือ รูปภาพไฟล์ .jpeg , .jpg , .png

                               ขนาด 1200 x 608 pixel (Banner slide) , 680 x 260 pixel (Ads Index) และ 300 x 250 pixel (Ads menu)

ตำแหน่งที่แสดง  :  แสดงในด้านบนของเว็บไซต์หน้าแรก (Main page) และทุกๆหน้าของเว็บไซต์

การแสดงผล       :  โฆษณาจะแสดงผลในหน้า Main page ด้านขวา และทุกหน้าของทุกเมนู

                        :  คลิกลิงค์ตรงไปยังหน้าเว็บไซต์หลักของลูกค้าได้เลย 

อัตราค่าโฆษณา  :  อัตราค่าโฆษณาทางเว็บไซต์จะคิดค่าบริการตามประเภทและตำแหน่งในหน้าเว็บไซต์ ดังนี้


1. Slide Banner 1200 pixel (โฆษณาหลักบน Main page)

 ระยะเวลาการลงโฆษณา (Advertisement period)

 1 เดือน (1 month)

 6 เดือน (6 months)

 1 ปี (1 year)

 อัตราค่าบริการ (Advertisement fee) (บาท/Baht)

 990

 4990

8990


2.  Ads index (โฆษณาอินเด็กซ์ หน้าแรก) แสดงด้านบนของประกาศ Exclusive


 ระยะเวลาการลงโฆษณา (Advertisement period)

 1 เดือน (1 month)

 6 เดือน (6 months)

 1 ปี (1 year)

 อัตราค่าบริการ (Advertisement fee) (บาท/Baht)

 490

2290

3590


3.  Ads Menu (โฆษณา เมนูด้านขวาหน้าเว็บไซต์


 ระยะเวลาการลงโฆษณา (Advertisement period)

 1 เดือน (1 month)

 6 เดือน (6 months)

 1 ปี (1 year)

 อัตราค่าบริการ (Advertisement fee) (บาท/Baht)

390

1990

3390

 

4.  ประกาศ Exclusive (โฆษณาแนะนำพิเศษ)


 ระยะเวลาการลงโฆษณา (Advertisement period)

 1 เดือน (1 month)

 6 เดือน (6 months)

 1 ปี (1 year)

 อัตราค่าบริการ (Advertisement fee) (บาท/Baht)

290

1490

2390


 การส่งหลักฐานประกอบการลงโฆษณา  :

1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์การขอลงโฆษณาผ่านทาง โทรศัพท์ 092-2808181 หรือ E-mail : thaigoodhomes@gmail.com หรือ  Line ID : thaigoodhomes

และรอการตอบกลับจากทางเว็บแอดมินเพื่อแจ้งเรื่องค่าบริการและการโอนเงิน

2. ทางเว็บจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และส่งเอกสารข้อตกลงการใช้บริการเพื่อลงนามร่วมกันพร้อมชี้แจงเรื่องค่าบริการ รวมถึงขอเอกสารรูปภาพและหรือข้อความโฆษณาของลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณากับทางเว็บไซต์

3. หลัจากลูกค้าโอนเงินแล้ว ขอให้แจ้งการโอนเงิน ผ่านทาง Line / E-mail หรือ แบบฟอร์มการโอนเงินของเว็บไซต์ (คลิกที่ เมนู "การชำระเงิน" ที่ด้านล่างหน้าเมนเพจของเว็บไซต์) และกรอกรายละเอียดในฟอร์ม "แจ้งการชำระเงิน" พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาด้วย

4.  หลังจากทางเว็บได้รับค่าบริการแล้ว จะอัพโหลดรูปภาพและข้อความโฆษณาลงในเว็บไซต์  และส่งตัวอย่างให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบยืนยันก่อนลงโฆษณาจริงในเว็บไซต์

5. รูปภาพสำหรับการลงโฆษณา  เป็นไฟล์ jpeg , jpg , png เท่านั้น