เกี่ยวกับเรา

Thaigoodhomes.com

จัดตั้งขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์กลางค้นหา บ้าน คอนโดมีเนียม และ อสังหาริมทรัพย์ เป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มุ่งเน้นผลกำไร  จัดตั้งขึ้นวันที่ 22 สิงหาคม 2558เรามุ่งเน้นให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ค้นหาและผู้ขาย/เช่า โดยเว็บไซต์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาประกาศที่ต้องการได้ง่าย คุณภาพข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน ตรงความต้องการของผู้ค้นหา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก ทำให้เรามุ่งเน้นพัฒนารูปแบบเว็บที่เป็นระเบียบ และการค้นหาข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว